Posts for Tag: kalkulace tisku

Vytvoříme Vám nejen letáky, ale i spoustu dalších propagačních materiálů


Vážení podnikatelé a majitelé firem a obchodů, nejen letáky jsou přínosným a velmi výhodným marketingovým tahem, ale také třeba kvalitně vytištěné brožury nebo katalogy. Dále se můžete do povědomí lidí dostat za pomocí kvalitních plakátů a do povědomí nových potencionálních obchodních partnerů za pomocí kvalitně vyvedených vizitek. A všechny tyto propagační materiály a ještě mnohemRead More