Posts for Tag: novoročenky

Čas na vianočné skutky


Vianočné obdobie je časom, kedy sú si všetci akosi bližšie a majú potrebu si priať len to dobré. Jedno z najkrajších období, na ktoré sa tešia nielen deti, ale aj dospelí. Okrem darčekov, je tradičné aj odosielanie vianočných pozdravov a k nim bez pochýb patria novoročenky . Môžete si ich zakúpiť ako hotový podklad, alebo využiť výrobu priamo naRead More